Ajanvaraus hierontaan »

Hierojan ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset

Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitaitovaatimukset ovat opetushallituksen vahvistamat ja ne löytyvät OPH:n sivuilta. (PDF hierojan ammattitutkinnon perusteista)

Hierojan ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnon osan 1 (Hierojana toimiminen) on oltava hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan 2 (Hieronta hoitotapahtumana) suorittamista. Tutkinnon osien suoritusjärjestyksellä pyritään ensisijaisesti takaamaan hoitotyössä vaadittava asiakkaiden turvallisuus. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

1. Hierojana toimiminen

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään
 • toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla
 • toimia työyhteisössä
 • toimia asiakaspalvelussa
 • järjestää hierontatilan
 • tutkia hieronnan asiakkaan
 • tehdä hierontasuunnitelman perusterveelle asiakkaalle
 • hieroa perusterveen asiakkaan
 • edistää asiakkaan terveyttä
 • antaa ensiapua
 • edistää omaa työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan.

2. Hieronta hoitotapahtumana

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • toimia asiantuntijaverkostossa
 • valmistella hoitotilan erilaisiin ympäristöihin
 • tehdä hoitosuunnitelman erilaisille asiakkaille
 • antaa pintalämpö- ja kylmähoitoja
 • hieroa erilaisia asiakkaita
 • ohjata asiakasta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisemisessä
 • laatia potilasasiakirjat
 • edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia
 • kehittää omaa ammattitaitoaan, työtään ja ammattialaansa

3. Hieroja yrittäjänä

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • suunnitella toimintansa terveydenhuollon yrittäjänä
 • toimia terveydenhuollon yrittäjänä
 • arvioida omia valmiuksiaan yrittäjänä

4. Niveltoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen

Tutkinnon suorittaja hallitsee:

 • asiakkaan itsehoidon ohjaamisen
 • erityyppisten nivelten rakenteellisen ja toiminnallisen anatomian
 • nivelen liikkuvuuteen vaikuttavien pehmytkudosten hieronnan

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • perustella nivelten liikkuvuuden ylläpitämisen ja edistämisen toimenpiteiden valinnan
 • kehittää itseään nivelten liikkuvuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • toteuttaa nivelten liikkuvuutta ja elastisuutta edistäviä ja ylläpitäviä hoitoja
 • laatia nivelliikkuvuutta edistävän hierontasuunnitelman osaksi kokonaishoidon suunnitelmaa
 • kohdata asiakkaan ammatillisesti ja luoda luottamuksellisen hoitosuhteen

Tutkinnon suorittaja tuntee:

 • niveltä ympäröivien pehmytkudosten muutosten vaikutukset nivelten toimintaan
 • yleisimpien verenkierron poikkeavuuksien aiheuttamat muutokset nivelten toimintaan
 • nivelten liikkuvuutta edistäviä hoitomuotoja
 • yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat niveltoiminnan muutokset