HIEROJAKOULUTUS PÄIVÄOPISKELUNA

Hierojakoulutus on ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutukseen sisältyy hieronnan ammattitutkinnon näyttö. Näyttöosiot (4 kpl) hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin ja hän on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja ei maksa ALV:tä hoitomaksuistaan. Ammattitaitovaatimusten lisäksi kurssilla opetetaan erikoishierontoja, triggerpistehoitoja ja selkärangan mobilisointia.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu ja terveys, joka ei ole esteenä ammatissa toimimiselle.

KOULUN VAATIMUKSET

Päiväopiskelun viikkorytmi kulkee maanantaista perjantaihin. Ennen asiakastyön alkamista lähitunnit pidetään klo 08 – 16 välillä. Viikonloput ovat pääsääntöisesti vapaita. Kouluttajien aikataulusta riippuen esim. ensiapukurssi, tai yrittäjyyskurssi voivat olla viikonloppuna.

Oppilas sitoutuu opetussuunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin ja koulun sääntöihin.

Läsnäolo on pakollista silloin, kun siihen liittyy jokin toinen henkilö (asiakashieronnat). Poissaolot korvataan.

Teoriatunneilta voi olla pois, mikäli välikokeet osoittavat tietojen olevan riittävällä tasolla. Elämäntilanteiden aiheuttamista tilanteista keskustellaan tapauskohtaisesti.

Työharjoittelun suorittaminen ja kurssimaksun maksaminen ovat edellytyksiä koulun järjestämiin näyttöihin pääsemiseksi.

Koulun aloitus ja loma-ajat

Koulutukset alkavat vuosittain päiväopiskelun osalta aina tammikuussa. Opinnot kestävät noin yhden kalenterivuoden (joulukuun paikkeille) riippuen hierojan ammattitutkinnon näyttöjen sijoittumisesta.

Koululla pidetään lomat samaan aikaan kuin ne ovat peruskoulussakin (syysloma, joululoma, hiihtoloma) tällä alueella.

Koulutukseen voi hakea jatkuvasti. Hae koulutukseen tästä.

Katso myös oppisisällöt.

Ajankohtaista

Lahdessa tapahtuu

Joensuussa tapahtuu

Lappeenrannassa tapahtuu