HIEROJAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Hieronnan ammattitaitovaatimukset ovat opetushallituksen vahvistamat ja ne löytyvät OPH:n sivuilta. (PDF hieronnan ammattitutkinnon perusteista)

Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnon osien suoritusjärjestyksellä pyritään ensisijaisesti takaamaan hoitotyössä vaadittava asiakkaiden turvallisuus. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

1. TUKI- JA LIIKUNTAELINONGELMAISEN POTILAAN
TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

Opiskelija osaa:

 • arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
 • laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille
  potilaille
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

2. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJÄNÄ
TOIMIMINEN

Opiskelija osaa:

 • määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
 • arvioida liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen
 • laatia yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
 • laatia suunnitelman yrityksen talouden hallinnasta
 • arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

3. KANSANSAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISEMINEN
HIEROJAN TYÖSSÄ

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • arvioida hierottavalla potilaalla olevia tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä
 • suunnitella yhdessä hierottavan potilaan kanssa keinoja ennaltaehkäistä tavallisimpia
  kansansairauksia
 • ohjata potilasta hieronnan yhteydessä kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

4. RAAJANIVELTEN LIIKKUVUUDEN EDISTÄMINEN

Tutkinnon suorittaja osaa:

 • arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
 • laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän
  hoitosuunnitelman
 • toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

Ajankohtaista

Lahdessa tapahtuu

Joensuussa tapahtuu

Lappeenrannassa tapahtuu