HIEROJAN TYÖ

Hieroja työskentelee itsenäisenä yrittäjänä, tai toisen palveluksessa erilaisissa terveys- ja liikunta-alan sekä vapaa-ajan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä; liikuntakeskuksissa ja kodeissa. Hierojat työskentelevät terveiden ja sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Nuoria kohdataan esim. valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuoltotehtävissä. Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävän yrittäjyyden omaksumista.

Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan/potilaan kanssa, jolloin työn luonteessa painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta. Hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan työ- sekä hoitoryhmissä. Hierojan työssä menestymistä varmistaa kyky ja halu jatkuvaan ammatin kehittämiseen terveys- ja liikunta-alan yhtenä palvelumuotona, sekä jatkuva itsensä kehittäminen. Tulevaisuudessa painottuvat erilaiset manuaaliset erikoismenetelmät sekä asiakkaan/potilaan kuntoutumiseen liittyvät toiminnot.

Ajankohtaista

Lahdessa tapahtuu

Joensuussa tapahtuu

Lappeenrannassa tapahtuu